SHARE
Jack Welch
Jack Welch
Najveća kompetitivna prednost neke kompanije je mogućnost učenja i mogućnost pretvorbe tog učenja u konkretnu akciju.

Jack Welch