SHARE
zsem1
zsem1
ZŠEM - Poslovna akademija 29.08.2016. organizira seminar na temu Microsoft Office Project 13 pod vodstvom mr.sc. Franje Borovića.

Microsoft Office Project je program koji omogućava suvremenom manageru da stečena znanja primjeni na novi i učinkovitiji način. Seminar je namijenjen osobama koje žele naučiti koristiti Microsoft Project kao alat za podršku planiranju i upravljanju.
Na seminaru će polaznici izrađivati konkretne pokazne projekte iz prakse.
Pristup obradi gradiva je interaktivan, konstruktivistički i participativan. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje, otvorena komunikacija i kreativan doprinos.
Program predavanja predstavlja na aktualnim primjerima rad MS Projekta u rješavanju problema i uskih grla u poslovanju tvrtke.

Po završetku programa, polaznici će:
- se osposobiti za: kreiranje terminskog plana projekta, organiziranje projekta, optimizacija projekta
- moći: strukturalno razraditi rezultat projekta u isporuke, definirati aktivnosti i nositelje aktivnosti
- biti u stanju: definirati opseg projekta, procijeniti vrijeme i potrebne resurse za izvedbu projekta, u potpunosti koristiti sve mogućnosti Microsoft Office Projekta koji im omogućava lakši i uspješniji rad
- pravovremeno prepoznavanje: mogućih poteškoća u realizaciji projekata, potreba za ažuriranjem projekata, rješavanje sukoba među materijalima

Više o seminaru i predavaču, šaljemo Vam u prilogu.
Prijave traju do 19.08.2016., A ZA NAŠE PARTNERE IMAMO POSEBNU PONUDU "3 ZA 2", ZA DVIJE PLAĆENE KOTIZACIJE, TREĆI POLAZNIK JE BESPLATAN (isključivo za prijave do 28.7.).

Nakon odslušanog seminara polaznici se mogu certificirati za ostvarivanje ECDL profila i upisati ovaj modul u ECDL svjetski priznati ECDL indeks. Cijena indeksa i ispita iznosi 308 kuna + PDV.