SHARE

Ako se dosad niste susretali s javnim nabavama, cijeli sustav vam se može činiti težak i kompliciran. I bit ćete u pravu, jer on doista jest takav. To najbolje pokazuje činjenica da ćete u cijeloj zemlji rijetko naći osobu koja vam može točno navesti vrste javnih nabava koje postoje u Hrvatskoj. Primjerice, često ćete čuti pojam ‘bagatelna nabava’, a kad bacite pogled u Zakon o javnoj nabavi, vidjet ćete da se taj pojam nigdje ne spominje. U osnovi, riječ je o vrijednosnim pragovima koji su se mijenjali kroz niz godina i zakona, pa mnogi koriste različite nazive i različite vrijednosti, što unosi pomutnju i dodatno nerazumijevanje. Zato evo jedne slobodne podjele:

1. Bagatelne / jednostavne nabave

2. Nabave male vrijednosti

3. Nabave velike vrijednosti

4. Nabave za neobveznike javne nabave

Bagatelne nabave nekad su bile nabave u vrijednosti manjoj od 20.000 kuna, za koje nije bilo potrebno provoditi cjeloviti postupak javne nabave niti ga objavljivati u EOJN-u (Elektroničkom oglasniku javne nabave). Štoviše, naručitelj je mogao poslati poziv za dostavu ponude na adrese tri potencijalna ponuđača i poziv objaviti samo na oglasnoj ploči ili na svojoj web stranici. U međuvremenu, pojam bagatelne nabave je u jednom periodu bio sinonim za jednostavnu nabavu, pa je potom izbrisan iz Zakona o javnoj nabavi, no još uvijek je u opticaju – u nekim slučajevima se koristi kao sinonim za svaku jednostavnu nabavu, katkad samo za nabave malih vrijednosti, do 20.000 kuna a najvažnija karakteristika mu je da takve nabave najčešće nećete vidjeti u EOJN-u (premda ondje ima tražilica bagatelne nabave(!)). Evo prilike da i pohvalimo jednu tvrtku koja poprilično dosljedno provodi transparentne postupke bagatelne nabave: riječ je o tvrtki “Pružne građevine d.o.o.”, koja na svojoj internetskoj stranici (www.prg.hr) svakodnevno objavljuje niz malih nabava, uglavnom građevinske i tehničke robe. Ponekad se čitatelju-namjerniku čak može činiti da malo pretjeruju, pogotovo pri slučajevima nekih sitnih nabavki, ali ipak valja pohvaliti trud i transparentnost. Kad je riječ o jednostavnim nabavama, Zakon o javnoj nabavi ih definira po vrijednosti do 200.000 kuna. Njihova specifičnost je to što “pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije”, što zapravo znači da nije nužno slijediti sva pravila Zakona o javnoj nabavi, već je moguće da naručitelj sam definira svoja pravila.

Web stranica tvrtke Pružne građevine d.o.o.
Web stranica tvrtke Pružne građevine d.o.o.

Nabave male vrijednosti po nekima kreću od 20.000 kuna, a po nekima od 70.000 kuna, a maksimalna vrijednost takvih nabava je 200.000 kuna. Naći ćete ih na stranicama EOJN-a a još češće na internetskim stranicama naručitelja i predstavljaju najčešću vrstu javne nabave.

Nabave velike vrijednosti odnose se na robu i usluge procijenjene vrijednosti veće od 200.000 kuna ili radove vrijednije od 500.000 kuna. U načelu, vrijede sva pravila kao i za nabave male vrijednosti.

Nabave za neobveznike javne nabave posebna su, novija kategorija nabave. Najčešće je riječ o tvrtkama koje su dobile financijska sredstva iz fondova Europske unije, pa zapravo ne podliježu pravilima klasične javne nabave, ali zbog transparentnosti koje uvjetuje EU, navedena tvrtka za određene robe i usluge mora raspisati javni poziv. Takvi pozivi ne objavljuju se u EOJN-u, nego na stranici Strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i na internetskim stranicama tvrtke-naručitelja. Obično je riječ o nabavama manje vrijednosti, za prijavu se traži manje dokumentacije, otvaranje ponuda najčešće nije javno i rokovi su nešto kraći nego kod klasične javne nabave.

Tekst je financiran sredstvima Agencije za elektroničke medije u okviru javnog natječaja za poticanje kvalitetnog novinarstva.
Dozvoljeno je prenošenje uz objavu izvora i imena autora.