SHARE
Henry Ford
Henry Ford
Bilo da mislite da možete, ili mislite da ne možete, u oba slučaja ste u pravu.

Henry Ford